Град Београд - географски подаци

 

                      

 

Београд је главни град Србије и Југославије. Налази се на ушћу Саве у Дунав, на 44 степена и 48 минута северне географске ширине и 20 степени и 28 минута источне географске дужине.
 

Град покрива површину од 322,268ha, са обимом од 419ha. Најдужи пречник је 92,28km, а ширина 67,50km.
 

Структура ове површине је следећа: пољопривредно земљиште заузима 224,231ha, од тога обрадиво земљиште 211,086 (оранице и вртови 181,784, воћњаци 15,225, виногради 3,231, ливаде 10,866ha), 10,755ha пашњака, 370ha рибњака, 2,020ha бара и мочвара. Шуме покривају површину од 47,641ha, а безводно земљиште 50,396ha.
 

Минимална надморска висина је 66m, а максимална 628m.
 

Београд и његова околина имају умерено-континенталну климу са просечном годишњом температуром од 11,4°C. Најхладнији месец је фебруар (просечна температура -0,3°C) а најтоплији је јул (просечна температура 22,5°C). 
 

Годишње просечно падне 669,8mm кисе. Највише кише пада почетком лета, у јулу, са просеком од 84,2mm кише, док је најсушнији период крајем зиме - са просеком од 39,1mm падавина у фебруару месецу. 
 

У зимском периоду најчешће дува кошава (брзином преко 11m/s), док северозападни ветрови преовлађују током лета.
 

Просечна годишња влажност ваздуха износи око 70%. Суви месеци су јул и август, са просечном влажности ваздуха од 63%, а влажност ваздуха је највећа у децембру - 83%. У години има просецно 67 сунчаних и 111 облачних дана. 
 

Београд чине 16 општина: Барајево, Вождовац, Врачар, Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Савски венац, Сопот, Стари Град и Чукарица.
 

Београд је град са приближно 2 милиона становника, има око десет позоришта, скоро тридесет музеја, 3 велике и око 20 мањих библиотека... Такође има луку у којој се истовари више милиона тона робе сваке године. Град има више модерних клиничких центара, на стотине основних и средњих скола, неколико универзитетских оделења и института као и академију наука и уметности.
 

Београд има модеран аеродром, који се зове „Сурчин“, и удаљен је 20km од града.

Званични сајт града се налази на адреси www.beograd.org.yu                                        

 

 

Историја Београда  |  Географски подаци  |  Београд данас

 

 

Почетна |  Авиони |   Никола Тесла  |  Партизан |   Београд  |  Девета  |  Контакт

Милош Радаковић 2000-2010