Značaj dela Nikole Tesle

 

 

To što su Nikola Tesla i značaj njegovog dela u velikoj meri nepoznati, i kod nas i u svetu, posledica je toga što on zasigurno nije bio dobar biznismen i nije komercijilazivao sve svoje pronalaske kojih ima zaista mnogo. Međutim Tesla je bio daleko ispred svih ostalih po svojoj pronalazačkoj genijalnosti i značaju izuma. U svetskim naučnim krugovima on je bio i ostao veoma poštovan, dodeljena su mu mnoga velika priznanja najvećih svetskih naučnih institucija, akademija, oraganizacija i univerziteta. Mnogi koji su upoznali Teslino delo, smatrali su ga najvećim električkim inženjerom svih vremena.

I zato, kada je u pitanju Nikola Tesla, ne treba biti lažno skroman i stavljati ga iza onih koji su stekli slavu tako što su Teslina dela izneli u javnost, poput T. Edisona i sličnih. Dovoljno je pogledati njegove izume i zaključiti da je Tesla jedan od najznačajnijih stvaralaca u istorji čovečanstva.

Teslini izumi sa najširom primenom su:

 • motor na naizmeničnu struju (pokreće sve značajne uređaje u domaćinstvima i industriji),

 • Teslin transformator niskog napona (koriste ga svi savremeni elektronski uređaji poput televizora, računara, audio i video tehnike),

 • polifazna električna struja i sistemi njenog prenošenja na velike razdaljine pomoću transformatora visokog napona,

 • radio (odlukom američkog Vrhovnog suda od 1943. patent za radio je oduzet Markoniju i dodeljen Tesli)

Nikola Tesla je svojim istraživanjima direktno ili posredno doprineo nastanku svih modernih izuma na polju elektrotehnike, kao što su:

 • sistem daljinskog upravljanja,

 • aeromobil (automobil na mlazni pogon),

 • radar,

 • telegraf,

 • bežični prenos snage,

 • kontrola atmosferskih prilika,

 • superprovodljivost,

 • priroda kosmičkih zraka,

 • svetski informativni sistem,

 • ciklotron,

 • tačkasti elektronski mikroskop,

 • korišćenje energije atoma,

 • korišćenje sunčeve energije i energije iz jonosfere,

 • korišćenje X zraka,

 • tumačenje prirode etra,

 • komunikacioni sateliti,

 • elektroterapija,

 • detektor laži,

 • veštačke munje, obične i loptaste,

 • frižider,

 • svetlosni efekti,

 • aparat za proizvodnju ozona,

 • podvodni prenos PTT informacija,

 • korišćenje energije rotacije zemlje,

 • laseri,

 • projektori misli,

 • ozonska kupatila,

 • električni voz oko ekvatora,

 • električna puška,

 • otkrivanje tela u mraku,

 • automatsko upravljanje sistemima,

 • roboti,

 • neonsko osvetljenje,

 • pisaća mašina pokretana ljudskim glasom,

 • telefotografija,

 • džepni oscilator za pomeranje planete,

 • uređaj za komunikaciju sa drugim svetovima,

 • sistem svetske štampe i prenosa informacija,

 • savršeno precizan navigacioni sistem,

 • jeftini atomski ručni satovi,

 • zemljnina atmosfera kao ogromna sijalica,

 • jonizovan vazduh kao provodnik,

 • neprobojni energetski zid.

Praktično, bez Teslinih pronalazaka ne bi bio moguć rad nijednog uređaja koji koristi električnu energiju, kao ni savremenih elektronskih sistema poput satelita, televizijske, video, radio i računarske tehnike. Na njegovim radovima se baziraju mnoga moderna naučna istraživanja u oblastima novih izvora energije, istraživanja kosmosa, vakuuma, visoko-frekventnih struja, primene elektromagnetnih talasa i dr.

 


 

Значај дела  |  Биографија  |  Музеј  |  Бајка о електрицитету

Електрични мотор  |  Предавања и патенти

 

 

Почетна |  Авиони |   Никола Тесла  |  Партизан |   Београд  |  Девета  |  Контакт

Милош Радаковић 2000-2007